Merakyatkan Media

Media merupakan institusi besar yang memainkan peranan penting dalam pembangunan sesuatu bangsa dan negara. Oleh itu, mereka yang menguasai media memiliki kuasa begitu besar dan dengan matlamat besar sama ada membangun budaya rakyat ataupun menguasainya. …