Category: Agama

Akal Perempuan Menurut Hamka

KETIKA menafsirkan surah al-Nisa’ ayat 11 tentang pembahagian warisan antara laki-laki dan perempuan, Hamka menolak pendapat sebahagian mufassir yang mengatakan perempuan lebih lemah akalnya dibanding laki-laki. Menurut Hamka akal mereka sama-sama memiliki kekurangan. Kesempurnaan pemikiran …